+36 20 315 4312
info@halobolt.hu

Szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Halobolt weboldalt - www.halobolt.hu - üzemeltető Hegedűs Ferenc egyéni vállalkozó (székhelye: 9026 Győr Irinyi János utca 7.; nyilvántartási szám: 3433327; adószáma: 46709213-2-28; email elérhetőség: info@halobolt.hu, telefonszám: (+36) 96 324-650; továbbiakban: Szolgáltató) és a Hegedűs Ferenc egyéni vállalkozó által a www.halobolt.hu weboldalon nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.halobolt.hu weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Halóbolt weboldal alapján történő vásárlás e-mailben leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Hálóbolt weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon keresztül, e-mailben érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon, és elektronikus levélben(e-mailben) van lehetőség. A Felek közötti szerződés a termék(ek) és szolgáltatás(ok) megvásárlása, a termék(ek) és szolgáltatás(ok) ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között a termék(ek) és szolgáltatás(ok) megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi.

1.5 A Halóbolt weboldal üzemeltetését, a különböző halótermékek és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatások értékesítését Hegedűs Ferenc egyéni vállalkozó végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:

Székhely: 9026 Győr Irinyi János utca 7.;
Telefonszám: (+36) 96 324-650;
E-mail: info@halobolt.hu;
Adószám: 46709213-2-28;
Közösségi adószám: HU46709213;
Bankszámlaszám(HUF): 11737007-20738790;

1.6 A Halóbolt webáruház ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat címe: 9026 Győr Irinyi János utca 7;
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 között.
Telefonszám: (+36) 20 315 4312; (+36) 96 324-650;
E-mail: info@halobolt.hu;

2. A weboldalon elérhető termékek és megrendelhető szolgáltatások

2.1 A Hálóbolt webáruházban alapvetően különböző típusú és különböző célokra gyártott hálók, hálótermékek, hálóalapanyagok, a hálók használatához, felszereléséhez szükséges kellékek, kiegészítők megvásárlására van lehetőség. A weboldalon szereplő termékcsoportok:

biztonsági hálók
hálóanyagok
kellékek, kiegészítők

2.2 A Halóbolt weboldal alapján mind kész termékek, mind alapanyagok megrendelhetők és megvásárolhatók, az alapanyagok bálákban, vagy igény szerint konfekcionálva folyóméter, mennyiség alapon beárazva.

3. A vásárlás menete: ajánlatkérés elküldése, megrendelés, vásárlás

3.1 Az ajánlatkérés elküldése a weboldalon keresztül az "ajánlatkérés" menüpontokból indítható

3.2 Az ajánlatkérésre kapott válasz e-mail (Árajánlat) elfogadásával történik meg a megrendelés

3.3 A megrendelés megtörténtét követően a weboldal üzemeltetője a vevő e-mail címére egy visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

3.4 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre, tehát banki átutaláskor a pénzösszeg a weboldal üzemeltetőjének bankszámlájára való érkezésekor illetve utánvétel esetén az utánvét összegének a futárnak történő átadásakor, vagy az áruérték készpénzben történő kifizetésekor az áru(k) üzletünkben történő személyes átvételekor.

 3.5 Üzletünk munkatársai az info@halobolt.hu címen, illetve munkaidőben a (+36) 96 324-650 ill. a (+36) 20 315-4312 telefonszámokon készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

A weboldal vásárlóinak, a konkrét vásárlásoknak az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg.

4. Fizetési mód, fizetési feltételek és a kiszállítás

4.1 A megrendelt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítésére öt lehetőség kínálkozik:

♦ kiszállítás esetén előre utalás banki átutalással díjbekérő alapján
♦ kiszállítás esetén utánvéttel történő fizetés
♦ készpénzben történő fizetés az üzletünkben, személyes áruátvételkor
♦ banki átutalással történő fizetés az üzletünkben, személyes áruátvételkor (csak egyedi megállapodás alapján)
♦ kiszállítás esetén banki átutalással történő fizetés (csak egyedi megállapodás alapján)

4.2 Vevőink a megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költségek ellenértékét banki átutalással, előre utalással is kifizethetik , A fizetendő összeget a megrendelést követően kérjük bankszámlaszámunkra: 11737007-20738790 átutalni. Az összeg beérkezését követően a futárszolgálat szállítja ki a termékeket vevőinknek.
Az átutaláshoz szükséges adatokat (számlaszám, megrendelt termék adatok) a vevő e-mail címére elküldött díjbekérő tartalmazza.

4.3 Utánvéttel történő fizetés esetén a megrendelést követően a házhozszállításkor a futárnak a termékcsomag átvételét követően helyben kell készpénzben kiegyenlíteni a termék árát.

4.4 A megrendelt termék(ek) átvételére házhozszállítás esetén a futárcéggel történő kiszállítás keretében van lehetőség.

4.5. A megrendelt termékek kiszállítását/házhoz szállítását a Halóbolt weboldal üzemeltetője megbízásából a Magyar Posta Zrt, A GLS futárszolgálat, ill. a DPD Hungária Kft. futár cég végzi, amely cég a megrendelést követően a megrendeléskor megadott szállítási címen minimum két alkalommal megpróbálja a kézbesítést teljesíteni.

4.6 A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-19 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban az ügyfél nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet, kontakt telefonszámot megadni(erre a megrendelés folyamatánál, a megjegyzés mezőben nyílik lehetőség). A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg a megadott szállítási címen. 

Fontos! Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt iletve a csomagponton szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés(hiány) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! A csomagban megtalálja a számlát, a használati útmutatót, a garanciális feltételeket és szerződési feltételeink nyomtatott verzióját, amely tartalmazza az ügylettel kapcsolatos adatokat, információkat.

4.7 Szállítással kapcsolatos kérdések esetén az info@halobolt.hu email címen vagy a (+36) 96 324-650 telefonszámon a weboldal üzemeltetőjének kollégájához lehet fordulni munkaidőben.

5. Az elállás joga, a szerződéstől való elállás részletei

5.1 Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása illetve átvétele után el kíván a vásárlástól állni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a "A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet" rendelkezik.

5.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette.
Több termék adásvétele eseten, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljása szolgáltatott termék átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát.

Természetesen az ügyfél a termék megvásárlásától a termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

5.3 Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a termék átvételét követő 14 naptári napon belül postán, telefaxon vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket is a weboldal üzemeltetője számára.

5.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Hegedűs Ferenc EV., 9026 Győr Irinyi János utca 7 Email: info@halobolt.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]
Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

5.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Ha az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.
A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminenű többletköltség nem terheli.

5.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének a közvetlen költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

5.7 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

5.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

6. Szavatosság, garancia feltételek

Forgalmazott termékeinkre kötelező jótállásról a 151/2003 (IX.22 ) kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

Termékeinkre az alapanyag  és  gyártási hibákból eredő meghibásodásokra terjed ki a garancia.

A reklamációt a termékről szóló számla ellenében tudjuk elfogadni. Ha a panasz indokolt, a hibás termék kijavítását igyekezünk minél rövidebb határidővel  elvégezni  ill. az alapanyag hibás terméket a vonatkozó garancia időn belül kicserélni.

Reklamáció, hibabejelentés esetén a weblapon található ügyfélszolgálatot kell telefonon hívnia, ahol felvesszük Önnel a kapcsolatot és tájékoztatjuk a teendőkről.

7. Panaszügyintézés helye, módja

7.1 Az Ügyfél panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

levélben: 9026 Győr Irinyi János utca 7.
emailben: info@halobolt.hu
telefonon: (+36) 20 315 4312; (+36) 96 324-650
munkanapon 8-16 óra között.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.
A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

7.2 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

b.) Békéltető testület igénybe vétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 9021 Győr, Szent István út. 10/a
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
web: http://www.gymskik.hu

c.) Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

7.3 Tájékoztatjuk ügyfeleinek, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezés, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

8. Szerzői jogok

8.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

8.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

8.3 Abban az esetben, ha a Hálóbolt weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

9. Egyebek

9.1 A Hálóbolt weboldal általi vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Hálóbolt weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Hálóbolt weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Hálóbolt weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Hálóbolt weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

9.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát és törölheti profilját.

9.4 A Hálóbolt weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Hálóbolt weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal üzemeltetője által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi tájékoztatójában leírtaknak megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

9.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Törvényszék joghatóságát kötik ki.

9.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Győr, 2017. július 20.

A dokumentum letölthető pdf formátumban itt » szerződési feltételek

2017. • © halobolt.hu • Minden jog fenntartva!
A weboldalt készítette: reelweb.hu